ביצוע תהליך סיעור מוחות יעיל – קורס דיגיטלי

125

כדי להפיק את המירב מתהליך סיעור מוחות, יש לנהל אותו נכון מתחילתו ועד סופו . בקורס לביצוע תהליך סיעור מוחות יעיל נכיר את כל 4 שלבי התהליך החל ממיקוד בבעיה, דרך תכנון המפגש וביצועו, טכניקות לעידוד רעיונות, שיטות לסינון ומיון, בחירת הפתרון הנבחר ויישומו הלכה למעשה.

כדי להפיק את המירב מתהליך סיעור מוחות, יש לנהל אותו נכון מתחילתו ועד סופו . בקורס לביצוע תהליך סיעור מוחות יעיל נכיר את כל 4 שלבי התהליך החל ממיקוד בבעיה, דרך תכנון המפגש וביצועו, טכניקות לעידוד רעיונות, שיטות לסינון ומיון, בחירת הפתרון הנבחר ויישומו הלכה למעשה.